تبلیغات
 
 
جاکلیدی پرندگان خشمگین - مطالب فروردین 1388

دعاى چهار كس رد نشود

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 31 فروردین 1388 02:12 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

دعاى چهار كس رد نشود


عن النبى صلى الله علیه و آله : انه قال فى وصیته له : یا على اربعة لاترد لهم دعوة ، امام عادل ، و والد لواده ، و الرجل یدعو لاخیه بظهر الغیب ، و الظلوم یقول الله جل جلانه ، و عزتى و جلالى لانتصرن لك و لو بعد حین .))
پیامبر اكرم در ضمن وصیت خود به على علیه السلام فرمود: اى على چهار دسته اند كه دعایشان رد نشود (و مستجاب شود) اول امام و پیشواى عادل دوم دعاى پدر درباره فرزند خود سوم مردى كه براى برادر دینى خود غائبانه دعا كند، چهارم دعاى مظلوم یعنى نفرین انسانى كه به او ستم شده .
خداوند مى فرماید: به عزت و جلالم قسم ، انتقام تو را هر وقت شده مى گیرم.


منبع:
http://emamezaman313.mihanblog.com

آخرین ویرایش: - -

سخنانی از امام صادق «ع» (قسمت سوم)

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 31 فروردین 1388 01:34 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

سخنانی از امام صادق «ع» (قسمت سوم)

برای مطالعه به ادامه مطالب مراجعه کنید


  • دعا برمی گرداند قضا و حكم مقدری را كه سخت محكم شده، پس بسیار دعا كن كه دعا كلید هر رحمت و كامیابی برای هر حاجتی است، و بدانچه نزد خدا است نتوان رسید جز با دعا، و براستی كه هیچ دری نیست كه آنرا زیاد بكوبند جز آنكه زمینه و وسیله فراهم شود تا به روی كوبنده اش باز شود. 5487 5487 اصول كافی، ج4، ص232، ط اسلامیه ـ فلاح السائل، ص28

   5487

  • كسی كه پیشدستی در دعا نماید (و همیشه و در هر حال به درگاه خدا دعا كند) در وقت نزول بلا دعایش مستجاب گردد و فرشتگان گویند: صدایی آشنا است، و دعایش باز نگردد. و كسی كه پیشدستی در دعا نكند (و فقط در وقت نزول بلا دست به دعا بردارد) دعایش در آن وقت مستجاب نگردد و فرشتگان گویند: این آواز را نشناسیم. 5487 5487 اصول كافی، ج4، ص219 و 220

   5487

  • كسی كه بخواهد دعایش در حال سختی به اجابت رسد باید در حال آسایش بسیار دعا كند. 5487 5487 اصول كافی، ج4، ص219 و 220
منبع:
http://emamezaman313.mihanblog.com

آخرین ویرایش: - -

سخنانی از امام صادق «ع» (قسمت دوم)

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 31 فروردین 1388 01:33 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

 5487سخنانی از امام صادق «ع» (قسمت دوم)


  • با یكدیگر پیوند داشته و بهم نیكی و مهر داشته باشید و برادرانی نیكوكار باشید همانگونه كه خداوند به شما دستور داده. 5487 5487 بحارالانوار، ج74، ص399
  • مؤمن هدیه خدای عز و جل به برادر مؤمن اوست، پس اگر او را خوشحال كرد و با او پیوند داشت هدیه خدای عز و جل را پذیرفته و اگر از او برید و دور شد هدیه خدای عز و جل را باز گردانده. 5487 5487 مستدرك الوسائل، ج9، ص97

  • پیامبر خدا نهی فرمود از هجران مؤمنان: اگر كسی ناچار شد نباید بیش از سه روز با برادرش جدایی داشته باشد و اگر كسی بیش از این با برادرش دوری و جدایی داشت آتش دوزخ به او شایسته تر است. 5487 5487 وسایل الشیعه، ج12، ص262

   5487

  • امام صادق از رسول خدا فرمود: صله رحم، عمر را افزون كند، و صدقه پنهانی خشم پروردگار را خاموش سازد. 5487 5487 بحارالانوار، ج74، ص94

   5487

  • صله رحم و خوی نیك موجب فزونی در عمرهاست. 5487 5487 بحارالانوار، ج74، ص97

   5487

  • صله رحم، اجل را به تأخیر اندازد، مال را افزون كند، محبوبیت خانوادگی آورد. 5487 5487 بحارالانوار، ج74، ص88

   5487

  • براستی مردمی كه بدكارند و نیكوكار نیستند، صله ارحام خود كنند پس اموالشان افزون و عمرهاشان طولانی شود، تا چه رسد به اینكه مردمانی نیكوكار و خوش كردار باشند. 5487 5487 اصول كافی، ج3، ص233

   5487

  • صله ارحام خلق را خوش كند و دست را باز (و سخاوتمند) كند، و نفس را پاكیزه و روزی را بیفزاید و مرگ را به تأخیر اندازد. 5487 5487 اصول كافی، ج3، ص228

   5487

  • براستی كه صله رحم و نیكی، حساب را آسان و از گناهان نگهداری كنند، پس با ارحام خود پیوند داشته و صله رحم كنید و به برادرانتان نیكی كنید، اگر چه با سلام خوب و پاسخ سلام باشد. 5487 5487 اصول كافی، ج3، ص236

   5487

  • سفارش می كنم آنها كه از امت من حاضرند و آنها كه غایب هستند و آنها را كه در صلبهای مردان و رحم زنان هستند تا روز قیامت، كه صله رحم كنند اگر چه فاصله آنها مسیر یك سال راه باشد زیرا كه اینكار از دین و آئین (اسلام) است. 5487 5487 بحارالانوار، ج74، ص105

   5487

  • امام صادق فرمود: مردی نزد رسول خدا آمده عرض كرد: ای رسول خدا من خاندانی دارم كه با آنها پیوند می كنم ولی آنها مرا می آزارند و قصد دارم آنها را ترك كنم. رسول خدا به او فرمود: در این هنگام خدا همه شما را ترك خواهد كرد، پرسید: پس چه كنم؟ فرمود: عطا كن به هر كس كه تو را محروم كرده، و پیوند كن با هر كس كه از تو بریده و در گذر از كسی كه به تو ستم كرده، و چون چنین كردی خداوند پشتیبان و كمك تو در برابر آنهاست. 5487 5487 بحارالانوار، ج74، ص100

   5487

  • سه گروهند كه اینها در روز قیامت نزدیكترین خلق به خدا هستند تا هنگامی كه خداوند از حساب فارغ شود، مردی كه قدرتش در حال خشم او را وادار به حق كشی درباره زیردستش نكند، و مردی كه میان دو نفر می رود و به اندازه موئی به نفع یكی از آنها و به زیان دیگری متمایل نگردد، و مردی كه حق را بگوید چه در جائی كه بسود اوست و چه در جائی كه به زیان اوست. 5487 5487 خصال صدوق، ج1، ص81

   5487

  • رسول خدا (ص) به مردمی برخورد كه برای آزمایش نیروی خود سنگی را بلند می كردند، رسول خدا فرمود: این چه كاری است؟ گفتند: با اینكار سخت ترین و نیرومندترین افراد خود را می شناسیم، فرمود: نمی خواهید من از قویترین و نیرومندترین شما خبر دهم؟ عرض كردند: چرا ای رسول خدا فرمود: نیرومندترین و سخت ترین شما كسی است كه چون خوشنود شد خوشنودیش او را در گناهی و نه باطلی در نیاورد، و چون خشم كرد خشمش او را از گفتار حق بیرون نبرد، و چون قدرتی پیدا كرد دست به كاری كه حق او نیست نزند. 5487 5487 امالی، مترجم، ص20


منبع:
http://emamezaman313.mihanblog.com

آخرین ویرایش: - -

سخنانی از امام صادق «ع» (قسمت اول)

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 31 فروردین 1388 01:31 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

 5487سخنانی از امام صادق «ع» (قسمت اول)
  • تحصیل علم در هر حالی واجب است. 5487 5487 بصائرالدرجات، ص3

   5487

  • علم را بجوئید اگر به فرورفتن در قعر دریاها و شكافتن دلها و سینه ها باشد. 5487 5487 بحارالانوار، ج78، ص277

   5487

  • سخت ترین عذاب در قیامت برای عالمی است كه از علم خود هیچ سودی نبرد. 5487 5487 بحارالانوار ج2، ص34ـ36 و 37 و 38

   5487

  • امام صادق«ع» از پدرانش روایت كرده كه مردی نزد (رسول خدا) آمده گفت: ای رسول خدا علم چیست؟ فرمود: دم بستن و دل دادن به سخن استاد، پرسید: پس از آن چیست؟ فرمود: گوش دادن، گفت: پس از آن چیست؟ فرمود: حفظ كردن، پرسید: پس از آن چیست؟ فرمود: عمل كردن و بكار بستن، گفت: پس از آن چیست ای رسول خدا؟ فرمود: انتشار آن. 5487 5487 اصول كافی، ج1، ص84

   5487

  • هر چیزی را زكاتی است و زكات علم آن است كه به اهل آن تعلیم كنند. 5487 5487 عدت الدعی، ص63

   5487

  • كسی كه دنیا را بخواهد برای بی نیاز شدن از مردم و عطوفت و مهرورزی به همسایه، خدا را در حالی دیدار خواهد كرد كه چهره اش چون ماه شب چهارده باشد. 5487 5487 ثواب الاعمال، ص164

   5487

  • ایمان بنده خدا كامل نشود تا چهار خصلت در او باشد: 1ـ خلقش نیكو باشد. 2ـ نفس خود را سبك شمرد (و به خاطر آن خود را به گناه دچار نكند). 3ـ زیادی سخنش را نگهدارد. 4ـ زیادی مالش را خارج كند. 5487 5487 بحارالانوار، ج67، ص298

   5487

  • چیزی بر شیطان سنگین تر از صدقه دادن بر مؤمن نیست، و صدقه پیش از آنكه در دست بنده خدا قرار گیرد در دست خدا قرار خواهد گرفت. 5487 5487 وسایل الشیعه، ج9، ص406

   5487

  • براستی كه فقرای مسلمان در باغهای بهشت چهل پاییز پیش از توانگران مسلمان گردش می كنند، سپس فرمود: من برای تو مثلی می زنم، و آن مثل این است دو كشتی بر گمركچی گذر كنند، گمركچی در یكی نگاه كند و چیزی در آن نبیند، گوید: آنرا رها كنید و در دیگری بنگرد و آنرا پر از بار ببیند، گوید: آنرا نگهدارید. 5487 5487 اصول كافی، ج3، ص384

   5487

  • چهار چیز است كه كم آن هم زیاد است: آتش، دشمنی، فقر و بیماری. 5487 5487 كشف الغمه، ج2، ص202منبع:
http://emamezaman313.mihanblog.com

آخرین ویرایش: - -

سخنانی از پیامبر بزرگ اسلام

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 31 فروردین 1388 01:27 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

سخنانی از پیامبر بزرگ اسلام

- خوشبخت ترین ملت غیر عرب به واسطه اسلام، ایرانیان اند.

- با منزلت ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت، كسی است كه در راه خیرخواهی برای خلق او بیش از دیگران قدم بردارد.

- در بدی فرزند آدم همین بس كه برادر مسلمان خود را كوچك شمارد.

- اگر كسی بتواند حق كسی را بپردازد و تعلل ورزد، هر روز كه بگذرد، گناه باجگیر برایش نوشته شود.

- به عزیزی كه خوار گشته و توانگری كه تهیدست شده و دانشمندی كه در روزگار نادانان تباه گردیده است، مهربانی كنید.

- هر كه نه به قصد نیازخواهی بلكه برای دیدن برادر مؤمن خود به خانه او رود، از دیداركنندگان خدا انگاشته شود و سزاوار است بر خدا كه دیدار كننده خود را گرامی دارد.

- بی رغبتی به دنیا (همان) كوتاه كردن آرزو و به جا آوردن شكر هر نعمت و پرهیز از محرمات الهی است.

- دید و بازدید (بذر) محبت را می رویاند.

- هر كه از آبروی برادر مسلمان خود دفاع كند، البته بهشت بر او واجب آید.

- هیچ كار خیری را ریاكارانه انجام نده و آن را از روی حیا ترك مكن.منبع:
http://emamezaman313.mihanblog.com

آخرین ویرایش: - -

حدیث

نویسنده : محسن یگانه یکشنبه 30 فروردین 1388 03:55 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

 5487حضرت علی (ع) :

 5487بزرگترین بلا ناامیدی است


منبع:
http://emamezaman313.mihanblog.com

آخرین ویرایش: - -

پوستی نرم و صاف -مدل مو

نویسنده : محسن یگانه شنبه 29 فروردین 1388 04:07 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

آیا می‌ دانید بهترین راهکار برای داشتن پوستی مرطوب این است که روزانه به میزان مناسبی آب بنوشید؟

شما با خرید محصولاتی که دارای برچسب مرطوب ‌کنندگی هستند، فقط رطوبتی را برای پوستتان مهیا می ‌کنید که خود دارای آن است. رطوبت مورد نیاز برای پوست شما باید بیشتر از داخل بدن تأمین شود. بنابر‌این به موارد زیر توجه کنید:

- نوشیدن 6 لیوان بزرگ و پر از آب، نیاز بدن را که همان 5/1 لیتر در روز است، تأمین می‌ کند.

- سعی کنید که همه روزه فقط 2 تا 3 لیوان از نوشیدنی‌های حاوی کربوهیدرات، چای و قهوه استفاده نمایید. البته کمتر از این میزان هم توصیه می‌ شود، زیرا این مواد ادرار را زیاد می ‌کنند، در نتیجه باعث دفع آبی می ‌شوند که می‌ نوشید.

با چروک مبارزه نکنید، بلکه از ایجاد آن جلوگیری نمایید.
زمانی که در معرض نور آفتاب و پرتو مضر آن قرار می‌ گیرید، باید این ضرب‌المثل معروف را به یاد آورید "ذره‌ای مراقبت بهتر از مداوایی پُر دردسر است". دوری از این پرتو اولین راهکار برای جلوگیری از پیری زود‌رس و ایجاد چروک است. این روش، ساده است و زیبایی پوست شما را به دنبال خواهد داشت.

نکاتی مهم جهت کاهش خطر پیری زودرس حاصل از پرتو آفتاب
1) از کرم‌های ضد ‌آفتاب با SPF بالا استفاده نمایید. این کرم باید پوست شما را از پرتو "یو وی آ (UVA)" و "یو وی بی (UVB)" محافظت نماید و دارای اس پی اف 5 (SPF) یا بالاتر باشد.

2) بدون توجه به وضع آب و هوا از کرم ضدآفتاب استفاده کنید. پرتو "یو وی آ" که بیشترین تأثیر منفی را بر پوستتان اعمال می‌ کند، هم در روزهای ابری و هم آفتابی وجود دارد.

3) برنامه مراقبت از پوست و هر اقدامی که برای پوستتان انجام می ‌دهید، باید با دقت فراوان صورت گیرد. کدام یک از سه ماده "اکس فولیانت"، "تونر" و "رتینول"( رتینول فعال ترین فرم ویتامین A می باشد، که سبب کاهش عمق چروک های سطح پوست و بهبود کشسانی آن می شود.) واقعاً برای پوستتان مفید است؟ قبل از مصرف این مواد باید دقت کنید که مراقبت شخصی خودتان، مرحله نخست رسیدگی به پوست است. بهره‌گیری از برنامه‌ای مناسب و نیز دقت در مصرف موادی که از آنها مصرف می ‌کنید از اهمیت زیادی برخوردار است.

4) از مواد آرایشی که دارای الکل و مواد معطر هستند، استفاده نکنید. از آنهایی که دارای برچسب "بدون الکل" هستند استفاده کنید. این ماده باعث خشکی پوست می‌ شود و در نهایت ایجاد جوش‌های زیر ‌پوستی را تسریع می ‌کند.

5) از دستمال‌های مخصوص آرایش برای پاک کردن پوستتان استفاده نمایید. دستمال کاغذی دارای فیبرهای چوبی است و همین امر باعث صدمه به پوست می ‌شود.

6) پوستتان را تمیز نگاه دارید و به آرامی و با دقت به آرایش آن بپردازید. ساییدن و کشیدن پوست از انعطاف آن می‌ کاهد، در نتیجه به مرور زمان پوست آویزان می ‌شود.

افرادی که دارای پوستی خشک هستند بهتر است که به توصیه‌های زیر توجه کنند:
1) به جای آب داغ، با آب ولرم استحمام کنید. اغلب افراد مایل هستند حتی در تابستان هم با آب داغ و محیطی پر از بخار آب حمام کنند. آب داغ رطوبت پوست را از بین می‌ برد. بهتر است که با آب ولرم این کار را انجام دهید ومدت زمان استحمام را کاهش دهید. با توجه به بررسی‌های انجام شده بهترین مدت زمان استحمام بین 10 تا 15 دقیقه است.

2) از صابون‌های ملایم استفاده کنید. سعی نمایید از صابون‌های ضد باکتری و معطر، کم‌تر استفاده کنید. صورتتان را صبح‌ها با صابون نشویید، شب‌ها بهترین زمان برای این کار است.

3) تا زمانی که هنوز پوستتان مرطوب است از کرم‌های مرطوب‌ کننده استفاده کنید. می ‌توانید این راهکار را در مورد دست‌هایتان هم انجام دهید. زمانی که پوستتان هنوز نم‌ دار است توانایی جذب رطوبش بیش‌تر می ‌شود.

4) مراقب لب‌هایتان باشید. لب‌ها بسیار حساسند و معمولاً در معرض نور آفتاب قرار دارند. کرم ضدآفتاب مصرفی لب‌هایتان هم باید حداقل دارای اس پی اف 15(SPF) باشدآخرین ویرایش: - -

نرمی و سفیدی پوست دست

نویسنده : محسن یگانه سه شنبه 25 فروردین 1388 06:35 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

جهت نرم کردن پوست دست، مقدار برابر گلیسیرین و گلاب را مخلوط کرده و به کار برید.

- جهت نرم و سفید کردن دست، مقداری عسل و آب لیموترش را مخلوط نموده به مدت پانزده تا بیست دقیقه روی دست ها بمالید و سپس بشویید.

- جهت نرم کردن دست های زبر و خشن ، دو عدد زرده تخم مرغ را با دو قاشق چایخوری روغن بادام شیرین به همراه بیست و پنج گرم گلاب و بیست و شش قطره تنتور ساده بنژوان مخلوط کرده و دست ها را آغشته نمایید و با یک دستکش نخی بپوشانید و پس از چند ساعت بشویید. (یک تا دو بار در ماه)

- جهت نرم کردن دست های خشن و تیره می توان از مخلوط آب پرتقال و عسل استفاده کرد

 5487


آخرین ویرایش: - -

عکسهای سریال راز پدر

نویسنده : محسن یگانه یکشنبه 23 فروردین 1388 11:59 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

تصویر
ادامه مطلب
آخرین ویرایش: - -

مقدمه آرایش صورت

نویسنده : محسن یگانه چهارشنبه 19 فروردین 1388 09:28 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

هنر آرایش تلفیقی است از علم زیبایی شناختی ونقاشی که برای یادگیری هرکدام باید وقت زیادی صرف کرد.من در این وبلاگ سعی

کردم که این هنر زیبا را در حد توان آموزش بدم.

 5487

انجام ارایش زیبا نیازمند داشتن پوستی زیباست ،برای پاکسازی و آماده کردن صورت مراحل زیر را با دقت انجام بدید:

- صورت را با پنبه به شیرپاکن آغشته کرده و با پنبه دیگری پاک کنید

-پنبه تمیزی به لوسیون پاک کننده آغشته کرده وشیرپاکن به جا مانده را تمیزکنید

-صورت را با آب بشویید

-با یک کرم ویتامینه صورت را ماساژ دهید(آموزش ماساژ در مطالب بعدی)

-صورت را با آب و پنبه بشویید

-مقداری کرم لایه بردار(پیلینگ یا اسکراپ)در ظرف شیشه ای ریخته با چند قطره آب مخلوط کرده و به کمک برس رژگونه روی پوست بمالید وبعد از 1دقیقه بشویید

-حوله تمیزی را در آب داغ فرو برده وآب اضافه آنرا بگیرید وروی پوست بگذارید

-از یک ماسک تقویتی استفاده کنید

-صورت را با آب شسته از کرم مرطوب کننده و ضد آفتاب استفاده کنید.

 5487

راهنمایی:

فبل از شروع کار لوازم را با الکل70% ضدعفونی کنید،برای پوست های چرب به جای مرطوب کننده از شیربدن نیوا استفاده کنید،تا 48 ساعت بعد ازلوسیون از تونیک استفاده کنید، می توانید از ماسک پروتئینه ایوروشه استفاده کنید،آخرین ویرایش: - -

دستور ضد پیری برای صورت و گردن

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 17 فروردین 1388 10:25 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

دستورهای ضد پیری، بخش جدیدی است که در این شماره به ماهنامه طیف اضافه شده است. از این پس هر ماه می توانید در هر شماره مجله این بخش را مطالعه نمائید. مقاله این هفته به «دستورهای ضد پیری برای صورت و گردن» اشاره دارد.
دستورهای ضد پیری برای صورت و گردن
تغییر رنگ چهره (Couperose)
نشانه ظهور پیری:
رگه های ریز قرمز یا بنفش که معمولاً از زیر پوست گونه یا پره های بینی خودنمایی می کنند، صرفاً از نظر پزشکی بیماری محسوب نمی شوند و بیشتر اوقات ریشه ارثی دارند. اما در بعضی حالات، نازک شدن پوست سطحی با توجه به اشعه پراکنی زیاد با UV یا مصرف داروهای کورتیزونی می توانند باعث نمایان شدن مویرگ ها شوند. اگر تغییر رنگ چهره به صورت ناگهانی بروز کند و به سرعت توسعه پیدا کند مراجعه به پزشک توصیه می شود. در چنین حالتی وجود خطوط ریز تحت شرایطی می تواند یک حالت مرضی باشد. از دست زدن به جوش ها خودداری کنید
کسی که جوش ها و غده های چربی بدن را فشار می دهد، ممکن است با این کار به تک تک رگها صدمه بزند. به گونه ای که در نهایت نه فقط یک لک یا خال، بلکه حتی یک رگ مویی قرمز «یادگاری» برجا بگذارد. کسی که نمی تواند خودش را کنترل کند، باید ناخن های خود را با دستمال تمیز آرایشی بپوشاند. بهترین راه این است که این گونه اشکالات پوستی به وسیله یک آرایشگر و یا پزشک به طور حتم تخصصی برطرف شود. در موقع آرایش صورت احتیاط کنید فردی که مبتلا به Couperose می شود باید هنگام آرایش خود، توجه داشته باشد که به مویرگ های حساس صدمه وارد نشود. ماسک های به گردش درآورنده خون،‌ فرچه های ماساژ دهنده، همچنین آب درمانی با آب گرم و سرد یا کمپرس ها، حتی استفاده از رول های ماساژ یا «اطوهای تا کننده» به طور کامل بی اثرند. هنگامی که از داشتن تأثیر مثبت یک روش درمان در شک و تردید هستید، بهتر است از به کارگیری آن به طور کامل صرف نظر کنید. درمان لنفاوی به عنوان یک وسیله آرایشی
با توجه به چنین محدودیت هایی به نظر می رسد که از بین بردن آب جمع شدگی ها از طریق رگ های لنفاوی، یک روش کارساز باشد. این روش به کار گرفته شده در آرایش آن قدر راحت و لطیف است، که حتی اشخاص مبتلا به Coupreose می توانند از این روش استفاده کنند. با فعال کردن جریان لنف در بدن حتی لک های قرمز نیز می توانند تقلیل پیدا کنند. برنامه درمان اضطراری
برای تسریع در کار فقط رنگ کمک می کند. رگ های مویی را با یک کرم پوشش سبزرنگ (Camouflag) بپوشانید. رنگ سبز مکمل خوبی برای رنگ قرمز است و لذا بهترین وسیله برای پوشاندن آثار Coupreose است. کرم را فقط خیلی نازک و با نوک انگشتان آرام و در طرفین بمالید. درمان Coupreose با رنگ
استفاده از نیروی درمانی رنگ ها در مصر قدیم معمول بود و در اوایل قرن بیستم یک جایزه نوبل برای تحقیقات در مورد کاربرد درمانی آن ها اهدا شد. و به تازگی و در سال های اخیر بشر ارزش آن را در رابطه با سلامتی و زیبایی شناخته است. هر رنگ یک گرایش ویژه دارد، که واکنش سلول معینی را بر می انگیزد. به طور مثال رنگ سبز اثر آرام کننده و جابه جایی دارد، التهابات را کاهش می دهد و در مورد Coupreose کمک کننده است. درمان با رنگ امروزه از طریق مؤسسات زیبایی عرضه می شود. سوزاندن، مشکل گشای دائمی
برای اینکه تک تک مویرگ های قابل دید برای همیشه از بین برده شوند، می توان آن ها را با روش تکنیکی جدید اشعه لیزر و نور سوزاند. حتی زمانیکه شریان ها گشاد شده و دیگر قابل دید نباشند، در گرایش به Coupreose تفاوتی نمی کند و شما می توانید در مقابل آن اقدامات مؤثری انجام دهید. کارهایی که نباید انجام داد
• الکل شریان ها را گشاد می کند. به طوری که بیش از پیش مویرگ های قرمز زیر پوست دیده می شوند. • گرمای آفتاب باعث بیرون زدن بیشتر مویرگ ها می شود. • ادویه جات تند گردش خون را در صورت افزایش می دهند (و صورت سرخ می شود) مصرف آن ها Coupreose را تشدید می کند. • دوش های سرد وگرم، رفتن به سونا و سایر تغییرات شدید درجه حرارت شریان ها را تحت فشار قرار می دهد همچنین پیلینگ و ماسک هایی که تسریع کننده جریان خون هستند. دستور ضد پیری
تنها زمانی که روده سالم است، ویتامین K می تواند در بدن ساخته شود. ویتامین K در بند آمدن خون کمک مؤثری می کند و در پیشگیری Coupreose مؤثر است. با این حال به قدر کافی ویتامین K بخورید. بهترین منابع ویتامین K عبارتند از اسفناج،‌ کلم بروکلی، کلم سبز و چای سبز. رگ ها را انعطاف پذیر نگه دارید: ویتامین C و بیوفلاونوئیدهای موجود در میوه های تازه، دیواره رگ ها را تقویت می کنند و مانع گشاد شدن دوباره مویرگ ها می شوند. (سعی کنید که آب میوه همراه با گوشت میوه خورده شود). سیر، پیاز، فلفل و زنجبیل،‌ موادی دارند که خون مردگی های کوچک در بدن را حل کرده و خون را دوباره سیال می کند. جهت آرایش، محصولات دارای عصاره بلوط وحشی یا عصاره ریشه شیرین بیان را به کار ببرید. هفته ای یک تا دو بار یک کمپرس ولرم با کامیل، نعناع یا ریشه انجیر به کار ببرید.


آخرین ویرایش: - -

برنزه کردن پوست یکی از عوامل بروز سرطان پوست

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 17 فروردین 1388 10:02 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

سرطانهای پوستی یکی از شایعترین انواع سرطان در بدن است که در بعضی افراد بیشتر دیده می شود,افرادی همچون کشاورزان و کارگرانی که در محیط های روباز کار می کنند و افرادی که پوست آنها روشن تر است, از جمله افرادی هستند که بیشتر در معرض این خطرند. نور آفتاب مهمترین عامل ایجاد سرطانهاست و از دیگر عوامل می توان به مواد شیمیایی, عفونت های خاص مثل عفونت های تبخال و زگیل های طولانی مدت اشاره کرد.ضعف سیستم ایمنی بدن در بعضی افراد, زخم های مزمن ناشی از سوختگی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی را نیز می توان از عوامل موثر در ایجاد سرطان های پوستی موثر عنوان کرد.همچنین تغییر در مدل آب و هوایی در افزایش ابتلا به سرطانهای پوستی موثر است و به طور کلی افرادی که نزدیک خط استوا زندگی می کنند احتمال بدخیمی های پوستی در آنها بیشتر است. سرطانهای پوستی دو نوع هستند, یک دسته از سرطانهای پوست نشات گرفته از سلولهای سنگ فرشی هستند و دسته دیگر نشات گرفته از سلولهای رنگ دانه ای یا ملانولیست ها هستند که اصطلاحا به آنها ملانوما گفته می شود. ملانوما در کشورهای غربی خیلی شایع است و بدترین بدخیمی ها در دنیا محسوب می شود,ولی خوشبختانه در ایران نادر است .
سرطانهای پوستی که منشاء آن از سلولهای سنگ فرشی است در ایران مثل کشورهای دیگر شیوع بالایی دارد.
علامت بارز سرطانهای پوستی: به طور کلی هر ضایعه پوستی که زمان آن طول بکشد(خصوصا در ناحیه تماس با آفتاب مثل پوست صورت)و به سمت خونریزی کشیده شود,حتما باید از نظر سرطان بررسی شود. مسئله ژنتیک در این سرطانها به طور کل رد می شود, مگر در موارد خاصی مثل بیماریهای آلبنیسم یا زالی که این افراد مستعد ابتلا به سرطانهای پوست هستند,زیرا در این افراد سلولهای محافظتی پوست وجود ندارد. برنزه کردن پوست یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده سرطانهای پوست است . در کشورهای غربی برای برنزه کردن پوست از یک نور و ماده ای خاص استفاده می کنند که این نور و ماده می تواند در طولانی مدت سرطان پوست ایجاد کند,البته در ایران این مسئله (برنزه کردن) به صورت جاافتاده و نظارتی وجود ندارد و اگر هم مواردی وجود داشته باشد غیر استاندارد است. جلوگیری از تماس با نور آفتاب (به عنوان مهمترین عامل ایجاد سرطان پوست) مهمتریت عامل پیشگیری است,افراد در ساعاتی از روز(بین ساعت 10 صبح تا چهار بعد از ظهر)در صورتی که کار ضروری ندارند,از تماس با نور آفتاب پرهیز کنند. استفاده از وسایلی که حالت ضد آفتاب دارند مثل کلاه و کرمهای ضد آفتاب را نیز در پیشگیری از ابتلا موثر دانست.
هر چه این بیماری زودتر تشخیص داده شود درمان آن خیلی راحت تر است و با یک جراحی کوچک سرپایی درمان انجام می شود, ولی هر چه زمان آن بگذرد درمان نیز به تبع مشکل خواهد بود. اگر زمان بگذرد و ضایعه بزرگتر شود ممکن است گسترش پیدا کند و داخل جدار پوست و به سمت غده های لنفاوی داخل گسترش یابد و عارضه دار شود.


آخرین ویرایش: - -

لعیا زنگنه لیسانس تئاتر از دانشگاه هنر

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 17 فروردین 1388 09:47 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

بیوگرافی لعیا زنگنه:

 نام: لعیا زنگنه
تاریخ تولد:  1344
محل تولد: تهران
ملیت: ایران
لیسانس تئاتر از دانشگاه هنر.

یک دوره کلاس نقاشی را گذرانده است.
در دوران دانشجویی در چند نمایش از جمله پارانویا، یادگار، خال خالی (عروسکی) و نیز در فیلم کوتاه دانشجویی در کنج تنهایی بازی کرد.
نخستین کار حرفه ای اش در تئاتر، بازی در نمایش « یادگار سال های شن » (علی رفیعی، 1371) بود.
بازی زیبای او در مجموعه تلویزیونی « در پناه تو » (حمید لبخنده، 1373) هنوز در یادها مانده است.
بازی کوتاه او در فیلم مزاحم شاید بهترین نقش آفرینی او در سینما باشد.
یک دوره کلاس نقاشی را گذرانده است.
شروع فعالیت در تاتر در سال 1370.
شروع فعالیت سینمایی با بازی در فیلم "راز مینا" (عباس رافعی) در سال 1375.
در دوران دانشجویی در چند نمایش از جمله "پارانویا"، "یادگار"، "خال خالی" (عروسکی) و نیز در فیلم کوتاه دانشجویی "در کنج تنهایی" بازی کرد.
نخستین کار حرفه ای اش در تئاتر، بازی در نمایش "یادگار سال های شن" (علی رفیعی، 1371) بود.
بازی زیبای او در مجموعه تلویزیونی "در پناه تو" (حمید لبخنده، 1373) هنوز در یادها مانده است.آخرین ویرایش: - -

بیوگرافی رویا نونهالی:

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 17 فروردین 1388 09:45 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

بیوگرافی رویا نونهالی:

▪ متولد بیست و چهارم بهمن ۱۳۴۱ در تهران.
▪ لیسانس رشته نقاشی از دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
▪ شروع فعالیت از سال ۱۳۶۲ با نمایش غم غریب غربت.
▪ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در هفتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم عروسی خوبان.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن در هجدهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم بوی كافور، عطر یاس.


● فیلم شناسی:
▪ فصل پنجم (رفیع پیتز، ۱۳۷۵)
▪ بوی كافور، عطر یاس (بهمن فرمان آرا، ۱۳۷۸)
▪ صنم (رفیع پیتز، ۱۳۷۸)
▪ زندان زنان (منیژه حكمت، ۱۳۸۰)
▪ خانه ای روی آب (بهمن فرمان آرا، ۱۳۸۰)
▪ خواب و بیدار (مجموعه - مهدی فخیم زاده ۱۳۸۰)
▪ سفری این چنین دراز (سپیده فارسی، ۱۳۸۱)
▪ هم نفس (مهدی فخیم زاده، ۱۳۸۲)
▪ ماهی ها هم عاشق می شوند (دكتر علی رفیعی،۱۳۸۳)
▪ عصر جمعه (مونا زندی حقیقی، ۱۳۸۵)
▪ یار در خانه و ... (خسرو سینایی، ۱۳۶۶)
▪ عروسی خوبان (محسن مخملباف، ۱۳۶۷)
▪ باغ سید (محمدرضا اسلاملو، ۱۳۶۸)
▪ آب را گل نكنید (شهریار بحرانی، ۱۳۶۸)
▪ مدرسه رجایی (كریم زرگر، ۱۳۶۸)
▪ دیدار در استانبول (افشین شركت، ۱۳۷۰)
▪ پرنده آهنین (علی شاه حاتمی، ۱۳۷۰)
▪ مرد ناتمام (محرم زینال زاده، ۱۳۷۱)
▪ آن ها هیچ كس را دوست ندارند (جعفر سیمایی، ۱۳۷۲)


ادامه مطلب
آخرین ویرایش: - -

بهناز جعفری بازیگر سینما تلفزیون

نویسنده : محسن یگانه دوشنبه 17 فروردین 1388 09:04 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  آخرین ویرایش: - -


تعداد کل صفحات ( 3 ) 1 2 3